Op koers

"Op koers"

Projectmanagement
 • Welke producten wanneer opleveren?
 • Inzicht in kosten en doorlooptijd?
 • Controle op de uitvoering van uw project?
Onze projecten varen op koers.

Koers uitzetten

De bestemming is bekend. De scope en afbakening zijn helder. We schatten de situatie in en plannen bewust onze strategie. Vervolgens bepalen we de beste aanpak. De vaarroute is duidelijk en het project kent een realistische opleverdatum.

Sterk draagvlak

We regelen een sterke betrokkenheid bij alle belanghebbenden. Het afstemmen van deze diversiteit aan verwachtingen creƫert bovendien draagvlak. Draagvlak dat nodig is voor het in te zetten veranderingstraject.

Op koers

We leveren op wat is afgesproken door gecoƶrdineerd samenwerken. Het projectteam opereert voortvarend en we liggen op koers.

Projectmanagement gericht op resultaat

Positie bepalen, rapporteren en communiceren doen we veelvuldig. Waar nodig sturen we bij. Daardoor houdt u als opdrachtgever continu zicht op de voortgang en het resultaat.


De projectmanager

Taken en verantwoordelijkheden van de projectmanager:

 • Is gesprekspartner op directie niveau
 • Bepaalt samen de visie en projectdoel
 • Regelt commitment (top)management
 • Definieert frequente mijlpalen
 • Maakt duidelijke afspraken
 • Bewaakt tijd en budget
 • Plant, rapporteert en stuurt bij
 • Managet verwachtingen
 • Stuurt teams en experts aan
 • Is verantwoordelijk voor eindresultaat
 • Draagt resultaat over aan operationele afdelingen

Wilt u weten hoe wij uw project de juiste koers geven en de vaart er in houden?

Bel 06 - 53 644 701

Uitgevoerde projectmanagement opdrachten
Menzis
Projectmanagement implementatie van credit management applicatie

Voor het uitsplitsen van binnenkomende betalingen naar het oude en nieuwe basisadministratiesysteem heeft Menzis een Credit Management applicatie aangekocht en geimplementeerd. Bijou Consulting heeft dit implementatieproject opgezet en de activiteiten gecoordineerd van de informatie-/procesanalisten, ICT afdeling, de verschillende leveranciers, het testteam en de opleidingen.

Menzis
Projectmanagement realisatie offertesysteem bij Menzis

Voor het ondersteunen van de najaarscampagne is een nieuw web-gebaseerd offertesysteem neergezet. De projectmanager van Bijou Consulting was verantwoordelijk voor de vertaling van de wensen en eisen van de Business en de realisatie hiervan in Oracle en .NET technologie. Tijdens het traject is veelvuldig afgestemd met de stakeholders en zijn de projectactiviteiten gepland en aangestuurd.

Bent u direct op zoek naar een ervaren projectmanager?

Bel 06 - 53 644 701

Ga naar top