Een gestructureerde aanpak

"Het voordeel van een

gestructureerde aanpak"

Werkwijze

Onze manier van werken geeft invulling aan onze visie.

Direction and creation in ICT for business results!
Een gestructureerde aanpak levert voordelen op.

Direction ...

De eerste stap van ons werk is richting aangeven. Samen met u schetsen wij de toekomst van uw organisatie en denken vooruit. Wij ontwerpen de oplossing, brengen in beeld wat er van u en ons wordt verwacht en maken de plannen. Wij bereiden het werk voor, stemmen dit af met alle betrokkenen en creƫren een stevig draagvlak.

... and creation in ICT ...

Nadat we samen de richting hebben vastgesteld zetten wij het plan om in actie en gaan aan de slag. Dat is altijd een heel boeiend traject dat wij met alle deelnemers enthousiast en constructief invullen. Tijdens dit traject communiceren we veelvuldig met alle betrokkenen en overtuigen ons steeds van de juiste werking van de gekozen oplossingen.

... for business results!

Tenslotte ondersteunen wij u bij de soepele invoering van de ICT-oplossing in uw organisatie. Wij zorgen dat de nieuwe oplossing wordt gebruikt en we maken uw organisatie vertrouwd met de veranderde werkwijze. Tijdens de invoering begeleiden wij uw medewerkers intensief zodat zij effectief met de nieuwe situatie kunnen omgaan.

Voordelen

Bijou hanteert deze werkwijze bij elke dienst die zij levert. Dat heeft voordelen:

  • Wij maken complexe situaties helder en inzichtelijk.
  • Kiezen van een duidelijke richting met focus op resultaat
  • Al onze activiteiten zijn meetbaar en transparant.
  • U houdt overzicht en controle op het eindresultaat.

Nieuwsgierig?

Bel 06 - 53 644 701

Ga naar top